18 MAI 2017 – 19 MAI 2018

 PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR

ASOCIAŢIEI CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE

DIN ARMA GENIU ,,CONSTANTIN N. HÂRJEU“

ÎN PERIOADA 18 MAI 2017 – 19 MAI 2018

 

Nr.crt. Denumirea activității Termen Observații
1   Organizarea şi desfăşurarea Adunării Generale Anuale a  Asociaţiei. 19.05.2018
2   Omagierea mr.ing. Panait Donici, la biserica din loc. Horea și la mormântul său din loc. Valea Ursului, jud. Neamț. 27.05.2017
3   Construcția și inaugurarea bustului generalului Constantin N. Hârjeu pe Bd. Unirii / Sectorul 3 București. 25.10.2017
4   Realizarea machetelor și confecționarea în miniatură a Drapelelor de Luptă / unitățile de geniu din perioada postbelică. 31.12.2018
5   Reconstituirea, pe perioade de utilizare, a Însemnelor Armei Geniu utilizate începând cu anul 1859, realizarea în format fotografic și intrarea acestora în patrimoniul Asociației. 01.05.2018

6

  Sprijinirea  cadrelor militare participante la misiuni internaționale cu durata de minim 4 luni pentru obținerea legitimațiiei de  ,,Veteran”. 01.12.2017

 

 

7

  Elaborarea unui program cu manifestări omagiale dedicate împlinirii a 100 ani de la înfăptuirea Marii Unirii; Evocarea faptelor de arme ale Trupelor de Geniu. 01.04.2018

8

  Efectuarea demersurilor ierarhice pentru înaintarea în gradul următor și conferirea unor distincții simbolice membrilor Asociației, cu prilejul zilelor de: 25.10.2017, 01.12.2017 și 31.05.2018. Cu 3 luni înainte de eveniment
9   Organizarea activităţilor consacrate sărbătoririi Zilei Armei Geniu, Zilei Rezervistului Militar și a Zilei Pontonierului în garnizoanele București, Buzău și Brăila. 31.05.2017

20.05.2017

25.02.2018

10   Participarea la activităţile organizate de Brigada 10 Geniu Brăila, Batalionul 96 Geniu București, Batalionul 3 Geniu Buzău și Batalionul 53 Deva, cu prilejul sărbătoririi a 15 ani, 20 de ani, respectiv 110 ani de atestare istorică. 31.05.2017

01.08.2017

29.03.2018

01.04.2018

11

   Finalizarea centralizării datelor de bază și editarea Jurnalului Istoric al Asociaţiei de la înfiinţare (1976) până în prezent.  01.05.2018

 

12  Editarea Anuarului absolventilor Școlii Militare de Geniu, Academiei Militare Generale și Academiei Tehnice Militare.  01.05.2018

 

13  Reabilitarea mormântului gl. Șlicariu Vasile și evocarea personalității acestuia, la cimitirul Ghencea 1 .  30.04.2018
14  Continuarea colectării fondurilor financiare necesare realizării bustului generalului Constantin N. Hârjeu.  31.12.2017
15  Cooptarea de noi membri în Asociaţie, din rândul tuturor categoriilor de cadre militare şi specialităţilor din arma geniu. Permanent
16  Participarea la festivităţile organizate de A.N.V.R. şi A.N.C.M.R.R, cu prilejul diferitelor evenimente aniversare.

25.10.2017

01.12.2017

09.05.2018

17   Organizarea unor activităţi de informare-documentare, odihnă şi agrement: în jud. Dolj și Mureș,  Delta Dunării, Sinaia / Predeal și Albena / Bulgaria.

În funcție de solicitări

 

18   Efectuarea demersurilor ierarhice pentru aprobarea înscrierii membrilor Asociaţiei pe listele cu oferta locurilor la staţiunile de odihnă. 15.12.2017-

15.01.2018

 

19  Realizarea unui documentar cu privire la momumentele ridicate în memoria eroilor și a înaintașilor de frunte ai Armei Geniu. Mai 2018
20   Efectuarea demersurilor pentru aprobarea participării la revelionul organizat de către C.L.Î. la Hotelul Militar ,,Haiducul”. 15.10.2017

21

  Diversificarea informațiilor și menținerea activă a paginii de Internet a Asociației.

Permanent

 

22   Actualizarea situației reale a membrilor aflați în evidența Asociației și a rețelei de anunțare a acestora. Trimestrial
23   Organizarea și desfășurarea întrunirilor camaraderești cu prilejul Zilei de 8 Martie și sfârșitului de an.

10.12.2017;

03.03.2018

Prezentul Program de Activități a fost adoptat în Adunarea Generală din data de 18 Mai 2017.


Așteptăm inițiative și alte propuneri, indiferent de unde ar veni acestea, cu mențiunea de a viza domeniul Istoria și Tradițiile Armei Geniu, precum și implicarea nemijlocită în organizarea și desfășurarea acestora.

 

Președintele Asociației                                                                                                         Secretarul Asociației

Colonel (r) Marian Gargaz                                                                                                   Colonel (r) Emil Patrichi