16 MAI 2018 – 20 MAI 2019

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR
ASOCIAȚIEI CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE
DIN ARMA GENIU ,,CONSTANTIN N. HÂRJEU“
ÎN PERIOADA 16 MAI 2018 – 20 MAI 2019

Nr.crt. Denumirea activității Termen Observații
1 Convocarea Adunării Generale extraordinare, în sesiune solemnă, cu prilejul sărbătoririi la 01 Decembrie 2018 a 100 de ani de la înfăptuirea idealului Întregirii Naționale. 25.11.2018 La sediul S.M.F.T.
2   Convocarea Adunării Generale pentru analiza anuală a activității Asociației și evocarea Armei Geniu la 160 de ani de  existență și activitate în slujba Patriei. 20.05.2019 La Cercul Militar
3   Evocarea unor personalități de seamă ale Armei Geniu de numele cărora se leagă înfăptuirea Marii Uniri de la 01 Decembrie 1918:

– Mareșalul Constantin Prezan, absolvent al Școlii de Geniu, supranumit mareșalul Unirii;

– Generalul Henri Cihoschi, absolvent al Școlii de Geniu, comandant al Divizilor 13 și 10 Infanterie în Operațiile de pe v. Oltului/1916 și Mărășești/august 1917.

25.05.2018 – la Mausoleul de la Mărășești,
4 Omagierea mr.ing. Panait Donici, la biserica din loc. Horea și la mormântul său din loc. Valea Ursului, jud. Neamț. 26.05.2018
5   Inaugurarea lucrării statuare de for public reprezentând bustul gl. Constantin N. Hârjeu, în sectorul 3 București, la intersecția bd. Unirii cu strada Ion Pillat. 30.05.2018
6 Participarea la activitățile organizate în garnizoanele Alba Iulia și Brăila cu prilejul Zilei Pontonierilor; 25-26.02.2019
7    Organizarea activităților consacrate aniversării a 160 de ani de la înființarea Armei Geniu, în garnizoanele București, Buzău și Brăila. 31.05.2019
8   Comemorarea, la Schinetea/jud. Vaslui, a mareșalului Constantin Prezan la împlinirea a 75 de ani de la moartea sa. 27.08.2018
9 Participarea la ediția a III-a acțiunii de plantare a stejarilor în zona Mărășești, inițiată de către postul TV,,Antena 3” în cadrul proiectului ,,Parcul Memoriei Naționale”. Luna noiembrie 2018
10 Susținerea financiară a proiectului inițiat de Filiala Brăila a ACMRR/Arma Geniu privind ridicarea bustului mr.ing. Panait Donici în curtea bisericii din localitatea Horea. Trim. I 2019
11 Realizarea unei plăci comemorative cu bustul în relief al mr.ing. Panait Donici, instalarea și sfințirea acesteia la biserica din loc. Valea Ursului, cu prilejul aniversării Zilei Armei Geniu la 160 de ani; 15.03.2019-27.05.2019
12  Reabilitarea mormântului gl. Șlicariu Vasile / cimitirul Ghencea 1 și evocarea personalității acestuia, la împlinirea a 105 de ani de la nașterea sa . 17.04.2019
13 Finalizarea centralizării datelor de bază și editarea Jurnalului Istoric al Asociației de la înființare (1976) până în prezent. 01.05.2019
14  Editarea Catalogului promoțiilor de absolvenți ai Școlii Militare de Geniu, Academiei Militare Generale și Academiei Tehnice Militare din perioada 1859 – 2019. 01.05.2019
15   Organizarea de detaliu și desfășurarea ,,Marșului  Recunoștințeiinițiat de col.rz. Patrichi Emil, care se va deplasa pe jos, împreună cu col.rz. Pleșanu Marcu, pe traseul București-Alba Iulia și participarea acestora la festivitățile consacrate Zilei României în mun. Alba Iulia. 01-30.11.2018 Conform Graficului de Marș.
16 Menținerea și extinderea colaborării pe probleme de interes comun, cu celelalte structuri asociative militare:
– Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza”
– Asociația Națională a Veteranilor de Război;
– Asociația Națională Cultul Eroilor ,,Regina Maria”;
– Asociația Ofițerilor de Rezervă din România (A.O.R.R.);
– Asociația Militarilor din România (ROMIL);
– Asociația Cadrelor Militare de Căi Ferate și Transporturi;
– Asociația ,,Foișorul de Foc – Voluntariat și Parteneriat pentru Viață” / sectorul 2 București,
– Grupul Ofițerilor de Geniu / Constanța și Tg. Mureș,
– Asociația ,, Eftimie Croitoru” Alba Iulia;
Permanent
17 Participarea la festivitățile organizate de A.N.V.R., A.N.C.M.R.R. și celelalte structuri asociative, cu prilejul diferitelor evenimente aniversare. 25.10.2018 – 01.12.2018 si 09.05.2019
18 Reconstituirea Însemnelor Armei Geniu utilizate începând cu anul 1859, realizarea în format fotografic și intrarea acestora în patrimoniul Asociației. 01.05.2019
19 Participarea la realizarea ,,Memorialului eroilor căzuți în Războiul de Independență, Primul și al Doilea Război Mondial”, în garnizoana Brăila. Sem. II 2018 Filiala Brăila
20  Prezentarea în colegiile militare naționale, în cadrul programului de orientare a elevilor în cariera militară, a personalităților de seamă ale Armei Geniu participante la Războiul de Întregire Națională. În cursul lunii octombrie 2018
21 Elaborarea și publicarea, prin diverse media militare centrale și locale a unor materiale referitoare la programul activităților asociației consacrate sărbătoririi Centenarului Marii Uniri. Trimestrial
22   Elaborarea de comun acord și autentificarea unui nou Protocol de Colaborare cu Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza” în acord cu actualele prevederi statutare ale celor 2 asociații . 30.09.2018
23   Participarea la ședința Grupului de lucru al cadrelor active de Geniu, pentru organizarea activităților consacrate sărbătoririi a 160 de ani de la înființarea armei geniu. Luna octombrie 2018
24 Participarea la ședințele organelor de conducere ale A.N.C.M.R.R. și ale Grupului de Lucru / Forumul structurilor asociative militare. Permanent
25   Efectuarea în timp util a demersurilor cu privire la:
– completarea și transmiterea la Casa de Pensii a M.Ap.N. a formularelor 230 cu privire la redirecționarea a 2% din impozitul pe pensii în contul asociației;
martie 2019
– înaintarea în gradul următor și acordarea de distincții onorifice unor membri ai A.C.M.R.R. / Arma Geniu; 20.08 și 01.10.2018
– accesul membrilor asociației, împreună cu familiile, în stațiunile de odihnă și tratament ale M.Ap.N. 15.12.2018
– cooptarea de noi membri în Asociație, din rândul tuturor categoriilor de cadre militare; Permanent
– organizarea unor activități de informare-documentare, odihnă şi agrement: în jud. Dolj și Mureș,  Delta Dunării, Sinaia / Predeal și Albena / Bulgaria. În funcție de solicitări
– aprobarea participării membrilor asociației la revelionul organizat la Hotelul Militar ,,Haiducul” și Cercul Militar Național; 15.10.2018
sprijinirea organizării întâlnirilor aniversare de promoție; La nevoie
organizarea activităților de socializare cu prilejul Zilei de 8 Martie și al sfârșitului de an. 10.12.201803.03.2019
rezolvarea unor probleme specifice pe linie de garnizoană. La nevoie
26    Diversificarea informațiilor și menținerea activă a paginii de Internet a Asociației. Permanent

 

Președinte                                                                                               Secretar

Colonel (rz.)                                                                                            Colonel (rz.)

Marian Gargaz                                                                                        Emil Patrichi