COMUNICATE ale BIROULUI PERMANENT CENTRAL AL ANCMRR ”A.I.Cuza”

COMUNICAT Nr. 1 al BIROULUI PERMANENT CENTRAL AL ANCMRR”A.I.Cuza”

La Mulți Ani, stimați membri ai ANCMRR”A.I.Cuza”!
Anul 2019 să fie unul al încercărilor reușite!

Depinde și de noi, de modul cum vom ști să ne implicăm în acele acțiuni comune care privesc, în primul rând, refacerea, redarea și recunoașterea demnității și onoarei corpului de cadre militare în rezervă sau în retragere. Încă din dată de 03.01.2019, am reluat discuțiile, analiză și evaluarea posibilităților noastre de a ne implică în rezolvarea problemelor cu care ne confruntăm. Am ajuns la aceeași concluzie: avem forță și capacitatea de a mișcă lucrurile numai uniți în gândire și acțiune cu toate celelalte structuri asociative din SNAOPSN.

Vă reamintesc ce vă spuneam în 2018 și anume că trebuie să ne bucurăm de orice reușită, indiferent cine o obține și să venim în sprijinul acestora. Nu întotdeauna bunele intenții sunt urmate de rezultate spectaculoase. Vă rog să fiți pregătiți și pentru acțiuni de durata, uneori atipice, ne vom adapta din mers și vom menține un gen de presiune constanța asupra factorilor de decizie, până vor înțelege că suntem cei care am depus un jurământ cu mâna pe drapel și asta ne obligă.

Prezentăm în continuare extrase din comunicatele apărute în mediul ONLINE în care ANCMRR”A.I.Cuza” a fost prezentă.

<< FORUMUL STRUCTURILOR ASOCIATIVE ALE MILITARILOR DIN SISTEMUL APĂRĂRII, ORDINII PUBLICE ȘI SIGURANȚEI NAȚIONALE
COMUNICAT

Încadrându-se în activitățile planificate, în ziua de 16 ianuarie 2019 – s-a desfășurat la Sala Cinema – CMN, ședința FORUMULUI. Au participat 26 de pesedinți (reprezentanți) ai structurilor asociative alemilitarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special, semnatari ai protocolului de colaborare în cadrul Forumului, 3 reprezentanți ai structurilor invitate și reporterul Radio România Actualități. După dezbaterea propunerilor prezentate de președintele Forumului, s-a stabilit desfășurarea primelor acțiuni începând cu pichetările propuse prin planul propus, miercuri 16.01.2019 – Avocatul Poporului, CND, joi, 17.01.2019, începând cu orele 08.30, pichetarea Camerei Deputaților. Membri structurilor asociative alemilitarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu satut special, cei interesați în soluționarea problemelor militarilor sunt invitați să participle la acțiunileFORUMULUI, acțiuni începute pe 16 .01.2019 și care vor continuă până la
soluționarea solicitărilor, solicitări care nu au culoare politică ci numai respectareaunor principii legale și constituționale.>>

<<Comunicatul Biroului Executiv al Ligii pentru apărarea drepturilor pensionarilor militari din 16 ianuarie 2019

Astăzi, o delegație a Ligii pentru apărarea drepturilor pensionarilor militari s- a deplasat la sediul Ministerului Apărării Naționale pentru a participa la întâlnirea periodică cu Echipa de consilieri a ministrului. Delegația Ligii a fost formată din dl. Gligor Viorel – prim-vicepreședinte și dl. Gachi David – secretar general. Dl. Soare Aurel – secretarul general al Filialei Argeș a Ligii nu a mai putut participa din motive medicale. Echipa de consilieri a dl Gabriel Les – ministrul apărării naționale a fost condusă de dl. gl.lt. (rz.) Tase Marian. În urmă discuțiilor desfășurate au rezultat următoarele:

– dl. Gabriel Les – ministrul apărării naționale împreună cu Guvernul României va iniția un amendament la OUG 114/2018 – astfel încât dacă va fi aprobat în parlament, începând cu dată aprobării și publicării în MO orice majorare a SOLDEI DE GRAD pentru militarii activi se ve regăși INTEGRAL și în calculul pensiilor militare.

– ministrul apărării naționale, dl Gabriel Les a dispus subordonaților săi careau în atribuțiile funcționale problemele respective să inițieze demersurile pentru elaborarea unor legi specifice domeniului militar prin intermediul cărora să seînlăture dacă nu INTEGRAL, cel puțîn ÎN MAREA LOR MAJORITATE discriminările lacare au fost supuși în ultima perioada pensionarii militari – acest lucru a fost de altfel menționat de ministru în cadrul unei emisiuni televizate;

– pentru o relație corectă și oportună cu FOȘTII MILITARI, ministrul apărării naționale, dl. Gabriel Les a salutat propunerea Ligii și A ORDONAT întocmirea unui
proiect de ordin al ministrului prin care SĂ SE ÎNFIINȚEZE la nivelul Cabinetului ministrului apărării naționale o structura prin intermediul căreia să se asigure legătură ministrului apărării naționale cu militarii în rezervă și în retragere.>>

<<Avocatul Poporului (AP) a anunţat că analizează implicăţiile OUG nr. 114/2018 pentru cadrele din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, potrivit agerpres.ro. Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, alături de Mircea Criste, adjunct, Emma Turtoi, şef Serviciu Contencios Constituţional, Raluca Mitrache şi Dorel Bahrin, în calitate de consilieri, s-au întâlnit, miercuri, cu o delegaţie a Forumului Structurilor Asociative din Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, din care au făcut parte: general în retragere Nicolae Gropan, gen. lt. (ret) Niculai Băhnăreanu, col (ret) Aurelian Ghiţă, col. (r) Luminiţa Petrescu şi col. (r) Marian Tudor, din partea Asociaţiei ROMIL şi Dumitru Coarnă, preşedintele FNPPCMAI.

Reprezentanţii Forumului au organizat o manifestaţie de protest în faţa sediului instituţiei, potrivit unui comunicat de presă al AP. „Membrii delegaţiei au prezentat Avocatului Poporului o notă, prin care şi-au arătat nemulţumirea faţă de ceea ce au numit permanentă ciuntire a Legii nr. 223/2015 prin ordonanţe de urgenţă succesive ( OUG nr. 57/2015, OUG nr. 59/2017 şi OUG nr. 114/2018), toate emise, în opinia acestora, cu încălcarea Constituţiei, jurisprudenţei Curţii Constituţionale a României şi a legislaţiei referitoare la tehnică legislativă”, informează AP.

Reprezentanţii protestatarilor au criticat coeficientul de salarizare, care este identic cu cel al unui muncitor necalificat. Ei au mai atras atenţia asupra faptului că între aceleaşi categorii socio-profesionale (armată, ordine publică şi securitate naţională) sunt diferenţe foarte mari de salarizare. Membrii delegaţiei au criticat şi nivelul cuantumului pensiilor din sistemul de apărare şi ordine publică, făcând observaţia că există discrepanţe mari între pensiile stabilite pentru acelaşi grad, aceeaşi funcţie şi vechime, relevă comunicatul. Dl. Victor Ciorbea i-a îndemnat pe protestatari să depună documentaţii detaliate în legătură cu aspectele criticate şi a declarat că reprezentanţii instituţiei vor analiză toate criticile aduse.>>

La pichetarea din 17.01.2019, de la Camera Deputaților, filialele ANCMRR din mun. București au participat cu câte 10 membri. Până la sfârșitul lunii ianuarie vom mai avea o “audiență” la directorul CPS a M.Ap.N. pe dată de 23.01.2019 și din nou pichetarea Camerei Deputaților pe dată de 30.01.2019, cu prilejul reuniunii informale a miniștrilor apărării din statele membre ale UE. Vom finaliza în curând, împreună cu AORR, modele de contestație și acțiune în instanță privind actualizarea cu 15% a soldei de funcție, prevăzută de L.152/2017, pe care le vom difuza pentru cei interesați. În data de 18.01.2019 am obținut inregitrarea la judecătorie a modificărilor la Statutul ANCMRR, aprobate de Conferință Națională Extraordinară din 22.11.2018.

Statutul în formă aprobată și inregistrată la judecătorie va fi difuzat imediat către filiale. După tipărire vom pune la dispoziție, contracost, numărul de exemplare solicitat de către fiecare filială. Urmează ședinta BPC pe dată de 22.01.2019, după care vă vom difuza hotărârea adoptată. Vă vom ține la curent cu acțiunile ce vor urma.

Biroul Permanent Central al ANCMRR” A.I.Cuza”

 

COMUNICAT Nr. 2 din 25.01.2019

Domnilor Preşedinţi,

În anul 2018 un numar important de filiale judeţene şi dinsectoarele municipiului Bucureşti au făcut, din preocuparea de a completa şi depune la CPS a MApN (prin ANCMRR) a formularelor 230, o importantă sursă de venit la bugetele proprii. Ca urmare, în acest an pentru a primi aceeaşi sumă sau mai mult, având în vedere că deducerea de 2% din impozitul pe pensie se referă la anul 2018, când valoarea impozitului a scăzut de la 16% la 10%, trebuie să vă mobilizaţi să completaţi un număr mai mare de formulare. Spun toate acestea şi pentru preşedinţii de filiale care nu au depus nici un formular în 2018. În data de 23.01.2019, am participat la o „audienţă” la directorul C.P.S. a M.Ap.N., împreună cu alţi preşedinţi de asociaţii.

IMPORTANT pentru noi că se pot depune formularele 230 centralizat, prin ÎMPUTERNICIT. Vă prezint, în cotinuare, modul în care se va proceda în acest an:
baza legală: Ordinul A.N.A.F. nr. 50/2019, text publicat în  M.Of. al României nr. 40 din 15 ianuarie 2019;
organ fiscal competent: C.P.S. a M.Ap.N. pentru cadrele militare în rezervă şi în retragere deserviţi de aceasta, organele financiare de unitate pentru militarii activi şi A.N.A.F. – urile de domiciliu pentru civili, inclusiv cei care lucrează în unităţi militare;
termen limită: 15.03.2019;
modalitate de depunere a formularelor 230: centralizată, prin împuternicit pe bază de borderou, după principiul, cu cât mai repede şi corect, cu atât mai bine;
Procedură:
– se descarcă formularul 230 şi Instrucţiunile de completare de pe site ANCMRRCENTRL sau de pe site A.N.A.F.;
– se completează pe fiecare formular, de către persoana desemnată la fiecare filială să se ocupe de această activitate, anul, respectiv 2018 şi rubricile de la Secţiunea III punctul 1, fără sumă (aceasta va fi calculată şi completată de C.P.S. a M.Ap.N.) şi Secţiunea V cu următoarele date: Nume, prenume/DenumireMoldoveanu Constantin, Cod de identificare fiscală/CNP 1621205163205, Strada Matei Basarab, Număr 92, Bloc L 118, Scară 1, Etaj 4, Ap. 20, Sector 3 , Localitatea Bucuresti, Cod poştal 030675, Telefon 0739923054, Fax 0213130550, E-mail c_moldoveanu62@yahoo.com
– ulterior, se completeză, cu majuscule, de către fiecare persoană care consimte să dispună asupra destinaţiei sumei reprezentând 2% din impozitul anual pe veniturile din pensii, punctele I, II şi semnătura (atenţie mărită la corectitudinea codului numeric personal). Pentru operativitate în derularea operaţiunii este bine să se completeze şi adresa de e-mail şi în special numărul de telefon.
– începând cu 01.02.2019, ANCMRR centralizează formularele primite de la filiale şi le depune la C.P.S. a M.Ap.N. Trimiterea formularelor de către filiale şi depunerea acestora de către ANCMRR se poate face în mai multe etape, dar nu mai târziu de 15.03.2019.

Corectitudinea completării formularelor 230 şi numărul acestora vor determina valoarea sumei ce va reveni fiecărei filiale.

ATENŢIE!

NU se admit formulare vechi. Dacă au fost expediate asemenea formulare către CPS a MApN, acestea vor fi anulate. Fiecare contribuabil trebuie să consimtă asupra destinaţiei a celor
2% din impozitul pe venit din anul 2018. Punct de contact: col. Moldoveanu Constantin (datele de contact le aveti mai sus la Secţiunea V.

Vă dorim succes!

PREŞEDINTELE ANCMRR „A.I.Cuza”
General locotenent (rtg.) Neculai BĂHNĂRAN

 

COMUNICAT Nr. 3 din 25.01.2019

Domnilor Președinți,

Așa cum v-am informat în Comunicatul nr. 1, am finalizat împreună cu A.O.R.R., modele de contestație si acțiune în instanță privind actualizarea cu 15% a soldei de funcție, prevăzută de L.152/2017, pe care le difuzăm pentru cei interesați, împreună cu ÎNDRUMARUL de folosire.

Autorul este colonelul jurist Ion IOANA, membru al Filialei Sector 6 București.

Rog să fie informați cât mai mulți membri ai filialei, și nu numai, și să fie puse la dispoziție. Acțiunea în ansamblu fiind Pro bono publico cred că o cât mai largă difuzare și un număr cât mai mare de acțiuni în Justiție pot pune presiune pe factorul politic mai mult decât am reușit până acum.

Napoleon spunea că 5 ziare ostile sunt mai periculoase decât 5000 de baionete.

Doamne ajută!

Preşedintele A.N.C.M.R.R.    

Gl. lt.(rtr.) Neculai BĂHNĂREANU

Vedeți anexele mai jos:

 
ro_RORomanian
ro_RORomanian